Leaving Website Disclosure

This link will redirect you to a site that may have certain associated risks, including not being insured by federal deposit insurance.

To remain at our site, click BACK. To leave our site for the link you selected, click PROCEED.

Mga Madalas na Katanungan. 

Mga Madalas na Katanungan. 


Please see common questions and answers for digital banking.

Select your language


English (US) | Tagalog | Ilocano

Connect With Us

“Ligtas ba ang digital na pagbabangko?”

Magkaroon ng kapayapaan ng isip sa kaalaman na ligtas at wala sa panganib ang inyong mga account na may 24/7 na mga awtomatikong sistema sa pagtuklas ng panloloko at ng aming nakatuong pangkat ng Panloloko! Regular din kaming nagsasagawa ng pagsubok sa seguridad para matiyak na mananatiling epektibo ang aming mga sistema ng seguridad.

 

“Nasisiyahan akong pumunta sa branch at makipag-usap sa mga teller. Mae-enjoy ko pa ba ang personal na karanasang ito?”

Ang Central Pacific Bank ay itinatag ng komunidad para sa komunidad, at nasisiyahan kaming makita ang aming mga kostumer! Lagi naming gagawin ang pinakamahusay para sa kanila dahil itinuturing naming ang aming mga kostumer bilang mga miyembro ng aming pinalawak na pamilya. Nauunawaan naming kung gaano kaabala ang buhay. Ang digital at mobile na pagbabangko ng Central Pacific Bank ay nagbibigay sa aming mga kostumer ng kalayaan at aginhawaang gawin ang kanilang pagbabangko sa kanilang oras. Maaari rin kayong makipag-chat nang live sa isang virtual assistant ng Central Pacific Bank habang naka-log in sa digital na pagbabangko sa inyong mobile device o desktop computer kung mayroon kayong anumang mga katanungan.

 

“Paano kung nahihirapan akong tandaan ang mga bagong impormasyon?”

Nauunawaan namin na ang matuto ng bagong bagay ay hindi kaagad nangyayari. Ang Central Pacific Bank ay may dedikadong kinatawan sa bawat branch na nakatuon sa pagtuturo sa aming mga kostumer sa paggamit ng online at mobile na pagbabangko. Mas magiging masaya ang mga indibidwal na ito na matulungan kayo at masagot ang anumang mga tanong na maaaring kaharapin ninyo sa hinaharap.

 

“Paano kung malimutan ko ang aking password?”

Ang mga online na plataporma sa pagbabangko ng Central Pacific Bank ay nagpapahintulot sa mga kostumer na i-reset ang kanilang mga password kung/kapag kinakailangan, gamit ang opsyong FORGOT PASSWORD. Ang pag-reset ng inyong password ay ginawang ligtas at madali para kayo lang ang makakapag-reset nito kapag hindi na ninyo ito maalala. Para i-reset ang inyong password: mula sa aming CPB.BANK login o sa mobile app, i-click ang Forgot Password (matatagpuan sa ilalim o sa tabi ng Login button). Sundin ang mga hakbang. Ang mga kostumer ay maaari ring makipag-ugnayan sa aming Customer Service Center sa 808-544-0500 kung kailangan ng karagdagang tulong.

 

“Anong mga wika ang magagamit?”

Ang Ingles at Hapon ay ang dalawang opsyon sa wika na kasalukuyang magagamit para sa online at mobile na mga plataporma sa pagbabangko. Pinahihintulutan ng aming mga ATM ang mga kostumer na pumili ng kanilang kagustuhan sa wika. Ang kasalukuyang mga opsyon sa wika para sa aming mga ATM ay Ingles, Hapon, Espanyol, Koreano, at Intsik.